ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА ВИНЕНИЯ ТУРИЗЪМ

recevin.net

Европейска мрежа от винени градове

RECEVIN е Европейска мрежа на винени градове, съставени от градове или групи от градове, принадлежащи към Европейския съюз, които са със силна икономическа зависимост от лозарството и се намират в зони, защитени с гаранция за качеството на своите вина.


Copyright © 2020. All rights reserved.

Posted май 24, 2014 by admin in category "начало