организации & съюзи

OIV – МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО

cevi
CEVI – ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЛОЗАРО-ВИНАРИ

CEEV – ЕВРОПЕЙСКИ КОМИТЕТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНО

АREV – АСАМБЛЕЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЛОЗАРО-ВИНАРСКИ РЕГИОНИ


РИЦАРСКИ ОРДЕН НА ВИНОТО

ЛОЗАРО-ВИНАРСКА КАМАРА „ТРАКИЯ“ – ПРОЕКТ „ПРОМОЦИЯ В ТРЕТИ СТРАНИ“ 

ЮГОИЗТОЧНА ТРАКИЙСКА РЕГИОНАЛНА ЛОЗАРО – ВИНАРСКА КАМАРА „СЛИВЕН“


БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ ЛОЗАРО-ВИНАРИ

СЪЮЗ НА ЕНОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА ЕНОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ ФОРУМ

Съюз на свободни винари
Асоциация на българските винари


 ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ

МИНИСТЕРСТВО НА ТУРИЗМА

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
Българската туристическа камара (БТК)
Българската асоциация на туристическите агенции (БАТА)
Българската асоциация за алтернативен туризъм (БААТ)
Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ)
Асоциация на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА)
Съвет по туризъм – Пловдив
Тракийски Туристически Регион
Български съюз по балнеология и СПА туризъм (БУБСПА)

Съюз на екскурзоводите в България
Асоциация на екскурзоводите в България

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация
Българската асоциация на професионалните готвачи (БАПГ)
Националното сдружение на общините в България (НСОБ)
Община Родопи България
Колеж по туризъм Варна


Музей на Виното – Национален парк „Кайлъка“ Плевен
Дунавски винарски дестинации
ВиноЗона
Яката


TVT – Телевизия Туризъм