лаборатория

education

ЛАБОРАТОРИЯ  DUBERNET : Франция  – ISO 17025 – Акредитация № 1-0207 /  COFRAC

ЛАБОРАТОРИЯ  ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО

ЛАБОРАТОРИЯ  НИИВСН

ЛАБОРАТОРИЯ БУЛГАРКОНТРАЛА


 УРЕДИ * АПАРАТИ * КОНСУМАТИВИ * РЕАКТИВИ * ЛАБОРАТОРНА СТЪКЛАРИЯ


LC Лабконсулт

Дионис-Елена
Химтекс
Гея`99
Рай-Хим
Валерус
Лабимекс
Ваки-Хим
Алфахим
Софлаб
Лаборбио
Филлаб
Химмари
Дюжарден Салерон
Hach Lange

 СПИСЪК
за анализ на вина и високоалкохолни напитки

 1. ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО
 2. АЛКОХОЛ С ДЕСТИЛАЦИЯ
 3. АЛКОХОЛ ПИКНОМЕТРИЧНО (БЕЗ ДЕСТИЛАЦИЯ)
 4. МЕТИЛОВ АЛКОХОЛ С ХРОМОТРОПОВА КИСЕЛИНА
 5. ВИСШИ АЛКОХОЛИ
 6. ЕСТЕРИ
 7. АЛДЕХИДИ
 8. АЦЕТАЛИ
 9. ФУРФУРОЛ
 10. РЕДУЦИРАЩИ ЗАХАРИ
 11. ЗАХАР СЛЕД ИНВЕРСИЯ
 12. ТИТРУЕМА КИСЕЛИННОСТ
 13. ЛЕТЛИВА КИСЕЛИННОСТ
 14. ЯБЪЛЧЕНА КИСЕЛИНА ВЪВ ВИНО
 15. ВИНЕНА КИСЕЛИНА
 16. МЛЕЧНА КИСЕЛИНА
 17. СОРБИНОВА КИСЕЛИНА
 18. ОБЩ ЕКСТРАКТ (С ПИКНОМЕТЪР)
 19. СУХ ОСТАТЪК (СУШЕНЕ ПРИ 105 С)
 20. ПЕПЕЛ
 21. СЕРЕН ДИОКСИД – ОБЩ И СВОБОДЕН
 22. рН
 23. ИЗЛИШЪК НА КАЛИЕВ ФЕРОЦИАНИД
 24. ДОКАЗВАНЕ НА БЕРЛИНСКО СИНИЛО ВЪВ ВИНОТО
 25. ПРОВЕРКА НА ВИНА ЗА СТАБИЛНОСТ
 26. СХЕМА ЗА ОБРАБОТКА С БЕНТОНИТ
 27. СПЕКТРАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИНА
 28. СХЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА НАПИТКИ С ЖК
 29. СЪСТАВЯНЕ НА ПЪЛНА СХЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ВИНО
 30. ДОКАЗВАНЕ НАЛИЧИЕТО НА МАЛВИН
 31. ДОКАЗВАНЕ НА СИНТЕТИЧНИ БАГРИЛА
 32. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩИ ФЕНОЛИ
 33. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СУЛФАТИ
 34. ПРОБА НА САВАЛ
 35. ПРОБА НА ЛАНГЕ
 36. ОПРЕДЕЛЯНЕ ТВЪРДОСТ НА ВОДА
 37. ПРОВЕРКА НА САЛЕРОН ДЮЖАРДЕН
 38. МИКРОСКОПСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИНОТО
 39. ПРОВЕРКА НА ЯБЪЛЧНО – МЛЕЧНОКИСЕЛА ФЕРМЕНТАЦИЯ
 40. ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ ЧРЕЗ ПОСЯВКА НА ТВ. ХР. СРЕД/
 41. ОПРЕДЕЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО НА АКТИВНИТЕ ДРОЖДИ ЧРЕЗ МЕМБРАННО ФИЛТРУВАНЕ
 42. ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА МИКРОФЛОРАТА В ДЕСТАБИЛИЗИРАНО ВИНО
 43. ОПРЕДЕЛЯНЕ ХАРАКТЕРА НА УТАЙКИТЕ
 44. ЧИСТА КУЛТУРА ОТ ДРОЖДИ
 45. ОРГАНОЛЕПТИЧНА ОЦЕНКА
 46. АЛКАЛНОСТ НА ВОДКА
 47. ПРОВЕРКА ЗА БЕЛТЪЧНА СТАБИЛНОСТ
 48. АНТОЦИАНИ