държавни институции

EU

Българска Народна Банка

Министерство на  земеделието и храните на Република България

Изпълнителната Агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Държавен вестник

Национална Агенция за приходите

Агенция по вписванията

Български митници

Изпълнителна Агенция по лозата и виното

Национална лозаро-винарска камара

Националният институт за изследване на вино и спиртни напитки

Държавен фонд Земеделие

ЗАКОН ЗА ВИНОТО И СПИРТНИТЕ НАПИТКИ

учебни заведения

hight education

Министерство на образованието и науката на Република България

Програма Студентски Практики

Университет по Хранителни Технологии Пловдив

Аграрен Университет Пловдив

Институт по лозарство и винарство Плевен

Професионална гимназия по хранителните технологии Пловдив

Професионална гимназия по лозарство и винарство Плевен

Професионална гимназия по Лозарство и Винарство Перущица